Generalforsamlingen 2021 har desværre vært forsinket på grund af Covid-19.

Generalforsamlingen er planlagt afholdes på 50m udendørsskydning bane, Forumvej 49, Alslev.

* Den Mandag d.17. maj 2021 kl. 20 efter endt skydning.

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent og skriftfører
 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Kontingent, Herunder vedtages bestyrelsens forslag til kontingentets størrelse.
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandles på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alslev skytteforening COVID-19 tiltag:

 • Mandag skydning er i gang fra 17,30 til ca. 20,30.
 • Udendørsskydning på 50 meter banen Forumvej 49, Alslev.

Kom og vær med så vi kan få gang i Alslev Skytteforening igen.

 • Husk mundbind eller visir. Hold afstand og vask hænder.
 • Vi må ikke bruge vores opholdslokaler, så der er kaffe og kage i det fri.
 • Vi glæder os rigtig meget til at se Jer alle og håber på en god udendørssæson.

Indendørsskydning er desværre fortsat lukket ned.

 

SUMMERSKYDNING FRA MARTS TIL SEPTEMBER


Mandagsskydning kl 17:30 til ca.20:30 på 15m Udendørsbanen.


Veteranskydning hver tirsdag fra 15. September 2020 (19:30)


Onsdags familieskydning kl. 16:30 til 19:30 på 15m banen.


 SFO luftskydning onsdage fra kl. 14:00 på 15m banen.


Hilsen Alslev skytteforening