Vinterferie i uge 7. Go ferie.

Generalforsamlingen er aflyst 25/1  -2021 p.g.a coronarestriktionerne.

Den er udsat indtil videre.

Generalforsamling i Alslev Skytteforening den 25/ 01-2021 Kl. 20:00.

  • Dagsorden ifølge vedtægterne.
  • Forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er Alslev Skytteforening vært ved snitter og en øl eller sodavand. Kaffe og kage.

 

Hold dig opdateret her på hjemmesiden.

På grund af corona restriktioner er foreningen lukket indtil videre.

Vi ønsker alle vore medlemmer et rigtig godt nytår, og håber på snarlig genåbning, så vi kan få liv i foreningen igen.

 

På foreningens vegne Ejlif

 

 

DIF og DGI`s foreningspulje har i sommeren 2020 støttet Alslev Skytteforening med 29.000 kr. til indkøb af 2 schatt anlæg til analyse af skudbilledet for skytter både på pistol og riffel.

DIF og DGI’s foreningspulje har i september 2019 støttet Alslev Skytteforening med 29.400 kr. til hjælp til indkøb af nye luftvåben.

Vi har efterhånden rigtig mange luftskytter, og især SFO børn der skyder luftriffel, så det var dejligt at kunne indkøbe nye så vi nu kan hjælpe endnu flere skytter på banen.

Vores SFO skydning er en rigtig stor succes i foreningen. Og vi håber det er kommende skytter mange år fremover.

Vi takker for støtten til foreningen.