Mandag d. 12. april 2021 kl. 17,30 til ca. 20,30
starter vi på udendørsskydning på 50 meter banen Forumvej 49, Alslev

Kom og vær med så vi kan få gang i Alslev Skytteforening igen.

Husk mundbind eller visir. Hold afstand og vask hænder.

Vi må ikke bruge vores opholdslokaler, så der er kaffe og kage i det fri.

Vi glæder os rigtig meget til at se Jer alle og håber på en god udendørssæson.

Ny dato for generalforsamling kommer snarest.

Indendørsskydning er desværre fortsat lukket ned.

 

På foreningens vegne Ejlif

 

 

DIF og DGI`s foreningspulje har i sommeren 2020 støttet Alslev Skytteforening med 29.000 kr. til indkøb af 2 schatt anlæg til analyse af skudbilledet for skytter både på pistol og riffel.

DIF og DGI’s foreningspulje har i september 2019 støttet Alslev Skytteforening med 29.400 kr. til hjælp til indkøb af nye luftvåben.

Vi har efterhånden rigtig mange luftskytter, og især SFO børn der skyder luftriffel, så det var dejligt at kunne indkøbe nye så vi nu kan hjælpe endnu flere skytter på banen.

Vores SFO skydning er en rigtig stor succes i foreningen. Og vi håber det er kommende skytter mange år fremover.

Vi takker for støtten til foreningen.

VINTER FRA SEPTEMBER TIL MARTS


Mandagsskydning kl 18:30 til ca.20:30 på 15m indendørsbanen.


Veteranskydning hver tirsdag fra 15. September 2020 (19:30)


Onsdags familieskydning kl. 16:30 til 19:30 på 15m banen.


SFO luftskydning onsdage fra kl. 14:00 på 15m banen.


Hilsen Alslev skytteforening