Hej,

Så har vi den glædelig nyhed at præsenter de nye medlemskort for at opfylde blandt andet de nye sikkerhedsregler.

Medlemmer får udleveret de nye medlemskort så snart de er klar.

Vel mødt til skydning!

Generalforsamling i Alslev Skytteforening den 28/01-2018 Kl. 20:00.

  • Dagsorden ifølge vedtægterne.
  • Forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er Alslev Skytteforening vært ved snitter og en øl eller sodavand. Kaffe og kage.