Generalforsamling 2022

* Mandag d.31 januar  kl. 20 efter endt skydning.

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent og skriftfører
  2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Kontingent, Herunder vedtages bestyrelsens forslag til kontingentets størrelse.
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse
  7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandles på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alslev skytteforening vinter 2021 indendørs


Mandagsskydning kl 18:30 til ca.20:30 på 15 m. banen


Veteranskydning hver tirsdag 19 til 21 på 15 m. banen


Onsdags familie skydning kl. 16,30,til ca. 19,00 på 15m banen.


SFO luftskydning hver onsdag fra kl. 14 på 15 m. banen


Hilsen Alslev skytteforening