— Posted in Nyheder

Våbenfremstilling

Husk der er våbenfremstilling ifølge våbenloven om private våben lørdag

d. 6. november 2021 Kl. 10:00 – 14:00 i Alslev Skytteforenings lokaler ved hallen.

Der vil være våbenkonsulent tilstede, som foretager våbenkontrollen.

Til Pistol skytter: HUSK De lovpligtige Skydninger SKAL være skudt inden denne dag.

 

Hilsen Alslev Skytteforening.