— Posted in Bekendtgørelse, Generalforsamling

Generalforsamling – 2021

Generalforsamling 2022

* Mandag d.31 januar  kl. 20 efter endt skydning.

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent og skriftfører
  2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Kontingent, Herunder vedtages bestyrelsens forslag til kontingentets størrelse.
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse
  7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandles på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.