Bestyrelse

Bestyrelsen består af:

Formand: Ejlif B. Christensen 40927575

Næstformand: Endre Høiland

Bestyrelsesmedlemmer:

  • Jens Andersen 23710057
  • Flemming Burkarl 29786504
  • Niels Peder Jensen 61724196
  • Endre Høiland 61860972

Suppleanter:

Jan Lage Møller

Hardy Skov

Kasserer: Inga Bjørnskov Christensen 42251967